Kringen

Binnen Jozua zijn er verschillende kringen. Alle leden behoren in principe tot een huiskring. Voor gasten, aspirant-leden en nieuwe leden is er de open kring. Bij de Jozua Contactgroep wordt er ook met elkaar gegeten. Hieronder leest u meer over de verschillende kringen. 

Huiskringen

De huiskringen vormen als het ware de gemeente in het klein. Ze fungeren als 'huisgezin van God', waar de deelnemers onderlinge zorg en vriendschap kunnen ervaren. De kringleiders zijn  ingezegend om als 'herders' de kringen te leiden.

Een huiskring bestaat uit een vaste groep leden, die om de 14 dagen bij elkaar komt bij iemand thuis. Als u als gast eens langs wilt komen, vraag dan aan een gemeentelid op welk adres de kring samenkomt of informeer bij het secretariaat.

Open Kring

De Open Kring is een kring voor gasten en aspirant-leden. Het is een kring waar u in vijf avonden de "geestelijke identiteit" van Evangelische gemeente Jozua Alblasserwaard leert kennen en kunt kennismaken met de gemeente(leden) en medegelovigen.

Als u lid wilt worden van onze gemeente, verwachten we dat u de Open Kring bezocht heeft, zodat u kennis heeft genomen van de visie en de geestelijke identiteit van de gemeente.

De vijf avonden zijn als volgt ingedeeld:
avond 1: Kennismaking en geschiedenis van de gemeente
avond 2: Structuur en leiding/ geven en inzet
avond 3: Bekering, wedergeboorte en dopen
avond 4: De Heilige Geest
avond 5: Maaltijd, vragen, kringenwerk

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@jozua-ega.nl.

Jozua Contactgroep

Deze groep is bedoeld voor iedereen die echt contact wil met mensen. Elke derde dinsdag van de maand komt de Jozua Contactgroep bij elkaar in het gebouw van Jozua. Er is ruimte voor gebed, gezelligheid, studie, ervaringen delen en een eigen inbreng in welke vorm dan ook. 

De Jozua Contactgroep start om 10:30 uur en eindigt om circa 14.00 uur. Er wordt in die tijd met elkaar gegeten. Ook wordt er periodiek een uitje georganiseerd.

U bent van harte welkom. Wilt u zich wel aanmelden van tevoren. Contactgegevens zijn op te vragen via info@jozua-ega.nl of 078-6916832.

                                                                                                                                         Naar boven