jozua zending.jpg

Zending

Jozua Zendingsreis Acties:

Binnen Jozua zijn er regelmatig mensen die zich willen inzetten om het Evangelie handen en voeten te geven. Hier kunt u meer lezen over de (sponsor)acties die door de verschillende mensen/groepen georganiseerd worden. Ook kunt u de links aanklikken voor meer informatie over het doel van deze reizen en de manieren waarop u hen kunt ondersteunen.

Zendingszondag
Tijdens de zendingszondag op 10 november 2019 is er een boekje uitgegeven. Dit boekje kunt u hier nalezen.

Zendelingen:

Evangelische Gemeente Jozua Alblasserwaard onderhoudt contact met diverse zendelingen en ondersteunt hen financieel en met gebed. Veelal gaat het om gemeenteleden die in binnen- of buitenland werkzaam zijn om met woord en daad het evangelie verder te verspreiden. Op dit moment ondersteunt Jozua de volgende zendelingen:

Nelis en Bianca van den Berg en Walter en Ineke Verschoor. Beide echtparen zijn werkzaam bij Wycliffe Bijbelvertalers, een organisatie die als doel heeft dat ieder mens op deze wereld toegang heeft tot een Bijbel in de eigen taal.

Lianne Bakker. Lianne is werkzaam bij Agapè/Streetlink. Stichting Agapè is een organisatie die gepassioneerd is om het evangelie van Jezus Christus in Nederland te verspreiden. Het onderdeel Streetlink wil dit bereiken door een link te creëren tussen de kerk en jeugd van de straat. 

Mocht je meer informatie willen over zending, of heb je plannen om zelf kort of lang de zending in te gaan. Stuur dan een email naar zending@jozua-ega.nl. Wij denken en bidden graag met je mee.

Partners:

Naast ondersteuning van zendelingen, werkt de gemeente Jozua ook samen met verschillende missionaire zendingsorganisaties. Dit zijn:

Dorcas - Hulp en ondersteuning voor de allerarmsten in Europa en Afrika

ICF Alblasserwaard - International Christian Fellowship Alblasserwaard. Samenkomsten en interkerkelijke activiteiten gericht op vluchtelingen, vreemdelingen en medelanders

Operatie Mobilisatie (OM) - Organisatie die zich wereldwijd inzet om samen met lokale kerken de Bijbelse boodschap van het Evangelie te verspreiden

Open Doors - Organisatie die op de bres staat voor vervolgde christenen

Sharety - Deze organisatie heeft ten doel het verminderen van de materiële en geestelijke nood van de bevolking van Sri Lanka

SIHVA - Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Alblasserdam ondersteunt vluchtelingen in Alblasserdam

St. Hart voor Moldavië - Deze organisatie wil kinderen en ouderen in Moldavië de mogelijkheid bieden zich te kunnen ontwikkelen in een veilige en vertrouwde leefomgeving

St. Home Sweet Home - Kindertehuis, zorgboerderij en day-care in Uganda

St. Mercy Ships - Organisatie die levensveranderende operaties mogelijk maakt voor mensen in armoede

Daarnaast ondersteunen wij onze zustergemeente De Goede Herderkerk in Vreshtas, Albanië.