Jaarthema 2022-2023: '... zoals Jezus'

…zoals Jezus! Dat is de titel van het jaarthema 2022-2023! Niet langer willen we als gemeente op een afstand staan van Jezus om Hem te be-schouwen, maar willen we Hem juist aan-schouwen! Optrekken in intimiteit met Hem zorgt er voor dat we veranderen. In alles wat we doen willen we worden zoals Hij. Daarom werken we elke maand een maandthema uit waarin we iets kunnen leren van Jezus, per maand kan je hieronder zien wat het thema van de maand is en wat we hierin kunnen leren van Jezus.

September: Één… zoals Jezus!
Prachtig om het jaar te beginnen met eenheid. Jezus bad tot de vader vlak voor zijn kruisiging: ‘’Laat ze één zijn zoals wij dat zijn’’ Wat betekent dat? Hoe kunnen wij één zijn met elkaar? in de gemeente, in de kring, in ons gezin, maar ook in de jeugd- of tienergroep.

Oktober: Dienen… zoals Jezus!
Jezus zei tegen zijn discipelen dat wie de meeste wilde zijn de ander moest dienen, ook leerde hij hen elkaars voeten te wassen. Jezus was gekomen om te dienen, niet om te heersen. Als we elkaar leren te dienen zoals Jezus diende gaan er mooie dingen gebeuren!

November: Bewogen… zoals Jezus!
Telkens wanneer Jezus iemand ontmoette in het dagelijks leven gebeurde er iets in zijn binnenste. Jezus werd telkens weer bewogen over mensen. Hun leed, hun pijn, hun verdriet. Jezus bleef niet aan de zijlijn staan. Jezus maakte verbinding. Jezus koos er voor om betrokken en bewogen te zijn!

December: Gul… zoals Jezus!
Jezus was gul, gul naar anderen, gul naar God, Jezus realiseerde zich dat wat hier op aarde was allemaal tijdelijk is. in zijn verhalen, gelijkenissen en onderwijs liet Jezus altijd doorschemeren dat bezit niet bedoeld is voor de bezitter, maar voor degenen die het nodig hebben.

Januari: Bidden… zoals Jezus!
Jezus bad heel veel, maar ook op verschillende manieren. Wat kunnen we leren van zijn gebedsleven, waar is bidden voor bedoeld? Wat is het nut van bidden? Hoe kunnen we leren bidden zoals Jezus deed?

Februari: Radicaal… zoals Jezus!
Jezus koos voor de Vader, altijd. Jezus ging tot in de dood. Hij liet alles los wat Hem tegenhield om zijn opdracht hier op aarde te voltooien. Hoe kunnen we in de wereld staan, zonder van de wereld te zijn?

Maart: Omzien.. zoals Jezus!
Te midden van een enorme groep was het Jezus die Zacheüs zag. De kleine kinderen die bij Jezus wilden komen, de bloedvloeiende vrouw. Jezus had altijd oog voor diegenen waar niemand oog voor had. Hoe kunnen wij oog hebben voor anderen? Ook als het ons iets minder uitkomt. Draaien we ons hoofd weg als we iemand zien die het moeilijk heeft of stappen we uit om diegene op dat moment te bemoedigen?

April: Vergeven… zoals Jezus!
Jezus vergaf zijn eigen moordenaars, degenen die Hem hadden verraden, en wat denk je van iedereen die Hem haatte? Jezus vergaf hen en hield van hen, hoe kunnen wij leren om te vergeven zoals Jezus, ook als het onmogelijk lijkt?

Mei: Trouw… zoals Jezus!
Hoe kunnen we leren trouw te zijn zoals Jezus? De bijbel zegt dat Jezus gehoorzaamde tot in de dood. Trouw is een bijzonder begrip wat op vele terreinen in ons leven goede invloed kan hebben. Samen mogen we ontdekken hoe we trouw kunnen leren zijn zoals Jezus dat was.