Bijbelstudie 27 november

Discipelschaps- en leiderschapsvorming vanuit geestelijk ouderschap

Jezus roept ons om alle volken tot Zijn leerlingen te maken en te leren alles wat Hij ons heeft opgedragen. Hoe vindt groei en ontwikkeling plaats en hoe kunnen wij anderen daarin begeleiden?  En hoe kunnen leerlingen doorgroeien in leiderschap? Geestelijk ouderschap is een sleutel.

De Bijbelstudie wordt gegeven door Jaap Ketelaar en start om 20.00u. U bent van harte welkom!