Diensten na 1 juli

Zoals u weet worden de coronamaatregelen per 1 juli versoepeld. Het is dan weer mogelijk dat een aantal mensen de diensten bezoekt, met inachtneming van 1,5 meter afstand.
Op 5 juli zal er een doopdienst gehouden worden en het zal de laatste dienst zijn met Gerrit als voorganger. De dopelingen zullen dan in de gelegenheid worden gesteld om familie uit te nodigen.
Vanaf zondag 12 juli willen we u, als gemeenteleden, in de gelegenheid stellen om de (livestream) diensten bij te wonen.
U kunt zich hiervoor opgeven via
info@jozua-ega.nl. U ontvangt een bevestiging als u erbij kunt zijn.
Als de dienst vol is, wordt u ingedeeld bij een volgende dienst.

Aandachtspunten/regels
Opgave is noodzakelijk en alleen met daaropvolgende bevestiging bent u welkom.
U bent welkom vanaf 10:50 uur en gaat meteen de zaal in naar uw zitplaats. Eerder kunt u het gebouw NIET in.
Na afloop van de dienst gaat u meteen weer naar buiten.
Koffiedrinken voor/na de dienst is helaas niet mogelijk.
Er is geen crèche/zondagsschool. Kinderen van 0 t/m 3 jaar zijn daarom nog niet welkom.
De aanwijzingen van de koster(s) worden altijd en zonder discussie opgevolgd.
Houd er rekening mee dat het geluid in de zaal anders is dan u gewend bent, omdat de kwaliteit van de livestream voor nu nog prioriteit heeft.
Was uw handen voor u naar Jozua komt. En maak zo min mogelijk gebruik van de toiletten in Jozua.
Tot slot: alle medewerkers doen enorm hun best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.

Graag uw begrip als er eens iets minder soepel verloopt.