Muskathlon Filipijnen

In 2020 gaat een grote groep uit onze gemeente naar de Filipijnen om daar een muskathlon te gaan houden ten bate van Compassion.

Op de pagina 'Compassion' kunt u meer informatie vinden over de voorbereidingen van de deelnemers, de actie van de maand en wat u kunt doen om een bijdrage te leveren aan het doel van de muskathlon en van Compassion, namelijk kinderen bevrijden uit armoede, in Jezus' naam.