Diensten op zondag

De diensten op zondagmorgen beginnen om 10:00 uur in ons gebouw aan de Ampèrestraat 4 in Alblasserdam.

Van 9:30 uur tot circa 9:45 uur is er een korte bidstond ter voorbereiding op de dienst, die voor iedereen toegankelijk is. Voor de allerkleinsten is er crèche en voor de kinderen van de basisschool is er zondagsschool. Bij de ingang wordt iedereen welkom geheten en zonodig wegwijs gemaakt.

Het doel van de dienst is om God te eren, Hem te danken voor Zijn genade in ons leven en om Hem beter te leren kennen. Dat kan op allerlei manieren invulling krijgen. De meest voorkomende indeling van de dienst is het zingen van een lied, dan het welkomstwoord en gebed, vervolgens de zangdienst, de prediking, het uitspreken van de zegen en een afsluitend lied. Er is ook ruimte voor getuigenissen, voorbede voor bijvoorbeeld zendelingen, aandacht voor zieken en persoonlijke omstandigheden. Daarnaast is er viering van het Avondmaal (maandelijks), het voorstellen van nieuwe leden, het opdragen van baby's en zijn er doopdiensten.

Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van koffie of thee wat na te praten. Ook zijn er altijd leden van Jozua beschikbaar om met u door te praten over de dienst, over het geloof, over uzelf of om met u te bidden.