Activiteiten

Naast de zondagse diensten organiseert Jozua tal van activiteiten die het gemeente-zijn ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn Bijbelstudieavonden, gebedsbijeenkomsten en evangelisatieacties. Er zijn ook veel activiteiten die specifiek voor kinderen en jongeren georganiseerd worden. Deze pagina geeft een beknopt overzicht van de algemene activiteiten binnen Jozua:

In het menu links kunt u meer informatie vinden over de activiteiten voor jongeren, vrouwen,  verschillende cursussen en nog veel meer.

Bijbelstudie

images.jpg

De zondagse diensten, de kringen en de jongerenavonden richten zich onder meer op Bijbelstudie. Daarnaast zijn er Bijbelstudieavonden waar u zich verder kunt verdiepen in Gods Woord. De Bijbelstudieavonden zijn bestemd voor alle leden, maar ook gasten zijn van harte welkom. Via het secretariaat kunt u ook zelf onderwerpen aandragen.

Vanuit de Bijbel als gezaghebbend woord van God, wordt een bepaald onderwerp of Bijbelgedeelte behandeld. Soms bestaat het uit een serie elkaar opvolgende avonden rondom één thema. Het doel van deze avonden is om mensen zowel in geestelijke zin als ook in praktische zin te onderwijzen. De beste omschrijving van het doel is te vinden in de bijbel zelf, in 2 Timotheüs 3:16:

'Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.'

Aangeraden wordt Bijbel, pen en papier mee te nemen, zodat u uw aantekeningen op een later tijdstip nog eens kan nalezen en overdenken. Ook wordt er van elke Bijbelstudie doorgaans een geluidsopname gemaakt die u kunt bestellen of terug kunt luisteren via Preken en Studies.

                                                                                                                                     Naar boven

Diaconie

De diaconie is er voor gemeenteleden die in financiële, materiële of andere niet-geestelijke nood zitten en hulp nodig hebben. Daarbij wordt iedere situatie afzonderlijk bekeken en het is dan ook heel moeilijk te omschrijven in welke gevallen exact de diaconie kan en zal helpen.

Een ieder die een beroep wil doen op de diaconie, moet dat zelf aangeven. Een aanvraag kunt u in principe aan elke oudste, diaken of kringleider melden, maar de aanvraag wordt altijd doorverwezen aan de diakenen. Om zoveel mogelijk geheimhouding te betrachten, is afgesproken dat zij hierover alleen onderling als diakenen verantwoording hoeven af te leggen. Dit om de privacy van gemeenteleden zoveel mogelijk te waarborgen.

DSC01814.JPGEvangeliDSC01808.JPGsatie

Aan de opdracht "Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen" (Mattheüs 28:19) trachten we als gemeente Jozua waar mogelijk invulling te geven. Hiertoe is een werkgroep evangelisatie in het leven geroepen, die uiteenlopende activiteiten met dit doel organiseert. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van huis-aan-huisacties (meestal op creatieve wijze), speciale evangelisatiediensten en stands tijdens evenementen (zoals het Havenfestival in Alblasserdam).

Gemeentezorg

Soms zit je met iets waar je met iemand over wilt praten. Met iemand die te vertrouwen is en wat levenswijsheid heeft. Soms wil je daarvoor liever iemand benaderen die niet tot de directe omgeving behoort. De mensen van gemeentezorg staan dan hiervoor klaar. Zij kunnen natuurlijk niet altijd de problemen wegnemen, maar geven  u wel de kans uiting te geven aan uw gevoelens en gedachten en er samen voor te bidden. Na elke dienst is er ook een team beschikbaar voor degenen die verder willen praten of willen bidden. U kunt ook uw vragen naar hen mailen. Tieners en jongeren kunnen voor dergelijke gesprekken ook terecht bij de jeugd- of tienerleiding.

Radio-uitzendingen

Samen met de kerken van Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland verzorgt de gemeente Jozua bij toerbeurt live radio-uitzendingen vanuit de studio van Klokradio in Nieuw-Lekkerland.

De uitzendingen van de Samenwerkende kerken zijn te beluisteren onder de naam Kerkklokradio en zijn te ontvangen via de kabel van Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland en anders via de ether via golflengte FM 107mH.

In het zondagochtendprogramma van 09:00 - 11:30 uur is, naast muziek, een eerder opgenomen dienst van de gemeente Jozua te beluisteren.

In het zondagavondprogramma van 20:00 - 22:00 uur wordt onder de naam 'Samen tot Gods eer' een verzoekprogramma uitgezonden. Vanaf 20:00 uur kan bij het Jozua-team in de studio muziek worden aangevraagd voor onder meer bemoediging, felicitatie en groet. Ook muziek op eigen verzoek is mogelijk. Muziek kan worden aangevraagd onder telefoonnummer 0184-68 24 22.

Verder verzorgt Jozua radio bij toerbeurt namens de Samenwerkende kerken op woensdagavonden (na het NOS journaal) een korte meditatie van 21:05 - 21:15 uur.

Voor vragen betreffende het radiowerk kunt u mailen naar radio@jozua-ega.nl.

                                                                                                                                         Naar boven

Schuif eens aan...

Regelmatig is er op zaterdag een 'Schuif eens aan-maaltijd'. Deze is bedoeld om elkaar en de gemeente in een gezellige, laagdrempelige sfeer beter te leren kennen. De maaltijd begint om 17.00u tot ongeveer 19.00u en wordt gehouden op de eerste etage. Jong, oud, gast, lid, gezin of alleenstaande, iedereen is welkom!

Omdat er maximaal 20 mensen per maaltijd kunnen aanschuiven, graag wel van tevoren opgeven bij marianvdmeulen@hetnet.nl of bij de infobalie. De kosten zijn €2,50 per persoon. Houdt de agenda in de gaten voor data.

Ook als u/je praktisch wilt helpen bij deze maaltijden, dan nodigen we u/je daarvoor van harte uit. Graag doorgeven via bovenstaand emaildres.