Jaarthema 2018-2019: Discipelschap

In het komende seizoen staan we als gemeente stil bij het jaarthema “Discipelschap”. Op die manier willen we ons bewust richten op ons leven met God en waar nodig onszelf hernieuwd toewijden. Dit is van fundamenteel belang als we op een gezonde manier aan Jozua willen bouwen. In de uitwerking van het jaarthema maken we gebruik van de indeling die wordt gehanteerd in het bijbelstudieboekje ‘Paulus beter begrijpen – over leven als christen’ van Niels de Jong en Henk Boerman (Uitgeverij Boekencentrum / IZB – 2014). Dit gaat in meerdere kringen gebruikt worden en het idee is dat er in de opeenvolgende maanden ook 1 of meerdere keren per maand op zondagmorgen over het onderliggende (sub)thema gepreekt wordt.


De (sub)thema’s van het komende seizoen zijn:

September 2018 Subthema: Verandering – tot geloof komen (kringboekje: Hand.9; Ef.2)
Als je tot geloof komt verandert je leven omdat je je leven nu op Jezus richt. Waarin komt dat tot uiting? In hoeverre leef jij vanuit deze verandering en hoe kun je die meer ervaren?

Oktober 2018 Subthema: Elkaar – verbondenheid (kringboekje: Handelingen; Rom.12-14)
Als christen sta je er niet meer alleen voor, je hebt broers en zussen gekregen. God heeft daar prachtige bedoelingen mee, maar tegelijk is het een uitdaging. Ervaar jij die eenheid in Jozua? Hoe investeer jij daarin?

November 2018 Subthema: Volhouden – roeping (kringboekje: Hand.13-14; Fil.3)
God wil Zijn kinderen betrekken en inschakelen in Zijn plan om andere mensen ook tot Zijn kinderen te maken. Sta jij daar voor open? Heb jij jouw taak daarin ontdekt? Ervaar jij Gods hulp? Hou jij hierin vol? Merk jij dat God je gebruikt?

December 2018 Subthema: Kern – genade (kringboekje: Hand.13; Rom.5)
Gods liefde voor ons hebben we niet verdiend, maar ‘gratis’ gekregen. Hoe was het om dit te ontvangen, eenvoudig of vond ik het lastig? Hoe kan ik zelf die genade concreet vorm geven in mijn leven en ook naar anderen toe?

Januari 2019 Subthema: Moeite – lijden (kringboekje: Hand.16; Rom.8; 2 Kor.6)
God staat soms lijden in het leven van een gelovige toe en wil daar iets goeds uit voort laten komen. Soms hebben we te maken met lijden als gevolg van het feit dat we Jezus volgen. Hoe ga jij daar mee om?

Februari 2019 Subthema: Strijd – waarheid (kringboekje: Hand.17; Gal.1-2)
Wij leven in een wereld waarin ieder zijn eigen waarheid heef. De boodschap van de Jezus kan dan heel arrogant en veroordelend overkomen. Wat is waarheid en hoe ga jij daar mee om in relate tot andere mensen?

Maart 2019 Subthema: Kracht – Heilige Geest (kringboekje: Hand.19; Gal.5)
God is door de Heilige Geest in ons komen wonen. Hij verandert ons van binnenuit en we gaan steeds meer op Jezus lijken, toch? Ook wil God door ons heen krachtig werken naar buiten toe (wonderen / tekenen). Merk jij dat in en door jouw eigen leven heen?

April 2019 Subthema: Radicaal – levensstjl (kringboekje: Hand.21; Rom.6 en 12)
God roept ons om in de praktjk van elke dag voor Hem te leven, in alles, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Is Hij onze prioriteit? Zijn wij bereid om ons leven voor Hem te geven in radicale toewijding, wat dat ook kost?

Mei 2019 Subthema: Mensbeeld – zonde (kringboekje: Hand.25-26; Rom.1)
Volgens de Bijbel heef de wereld waarin wij leven te maken met gebrokenheid en zonde en dat is een serieus probleem. Wat betekent dat voor ons mens- en zelfbeeld? Er is echter herstel mogelijk, nu al, maar volledig in het leven na dit leven.

Juni 2019 Subthema: Toekomst – hoop (kringboekje: Hand.28; Rom.8)
Het leven kan zwaar zijn, maar God is nabij en roept ons om mensen van hoop te zijn. De hoop voor de toekomst, gebaseerd op het verleden, geef nu de energie om ons in te zeten voor een betere wereld

Houdt de agenda en de nieuwsberichten in de gaten voor (Bijbel)studieavonden.
De avonden zijn van 20.00uur tot 22.00uur. Er wordt een collecte gehouden.

Na de Bijbelstudieavonden zijn deze studies terug te luisteren onder Preken.