Nieuwsoverzicht

Save the date!!

In september willen we als gemeente het nieuwe seizoen starten. Met de invulling van deze middag en avond zijn we druk bezig. Wilt u zaterdag 28 september tussen 15:00 uur en 20:00 vrijhouden voor een sportieve en gezellige start met de gemeente? Zondagmorgen 29 september staat in het teken van ontmoeting, koffie, zang, muziek, bemoedigende en informerende woorden!


Cursus: (On)verbondenheid (van Zegenend Helpen)

Over verbondenheid met onszelf, met God en met anderen. Herken jij een van de volgende uitspraken? ‘Ik voel me vaak een buitenbeentje - alsof er niemand is met wie ik nou echt contact heb.’ ‘Toch ervaar ik een leegte in m'n leven...’ ‘Het is net alsof ik de liefde van God of anderen niet echt kan ontvangen.’ ‘Vaak lukt het me niet om me duidelijk bewust te zijn van wat ik nou echt voel.’


Open Kring start weer!

Na de zomervakantie gaat de Open Kring weer van start. Als u Jozua beter wilt leren kennen en misschien overweegt om lid te worden, bent u van harte welkom! De eerste avond is op woensdag 25 september a.s. vanaf 20:00 uur op de 1e verdieping. De andere data zijn: 9 en 23 oktober, 6, 20 en 27 november.


Bijbelcursussen vanaf september

Vanaf september 2019 organiseren Han en Anneke Waardenburg weer 4 verschillende Bijbelcursussen op maandagen en donderdagen t.w.: Het fundament, Toerusting&heiliging, Vaste spijs en een basiscursus Hebreeuws. Er is plaats voor max. 12 mensen per cursus.


Muskathlon Filipijnen en actie van de maand

In 2020 gaat een grote groep uit onze gemeente naar de Filipijnen om daar een muskathlon te gaan houden ten bate van Compassion. Op de pagina 'Compassion' kunt u meer informatie vinden over de voorbereidingen van de deelnemers, de actie van de maand en wat u kunt doen om een bijdrage te leveren aan het doel van de muskathlon en van Compassion, namelijk kinderen bevrijden uit armoede, in Jezus' naam.


Digitaal collecteren

Als gemeente willen we de mogelijkheid bieden om, naast het collecteren van contant geld, digitaal met uw smartphone mee te doen aan de collecte. We willen dit doen met behulp van de Givt app. De Givt app is te downloaden via de App Store en Google Play en moet eenmalig worden ingesteld.


Preken/Bijbelstudies beluisteren en bijbehorende presentaties/filmpjes bekijken

De preken en Bijbelstudies die gegeven worden in de gemeente, zijn vaak terug te luisteren via Preken en Studies.