15, 29 november en 13 december: Bijbelstudies door Otto de Bruijne over HOOP

'Wij geloven dat Jezus zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden en aan Zijn rijk komt geen einde...'

Dat is alles wat de geloofsbelijdenis zegt over de toekomst.Otto de Bruijne: 'Heel het leven is gewoon te groot. Ik moet dat klein maken. En dus kijk ik ernaar per dag, per uur, per minuut.' (beeld Folkert Rinkema)

Op 15 en 29 november en 13 december zal Otto de Bruijne drie Bijbelstudies geven over het thema HOOP. In deze Bijbelstudies gaan wij ons bezinnen op de vraag wat de Bijbel zegt over de HOOP; Wat mogen wij verwachten? Moeten wij uitzien naar een oordeel? Is de wederkomst van Jezus het begin van een hemel op aarde, of wij in de hemel?

Het onderwerp is groot, maar we willen op deze studieavonden stilstaan bij de volgende vragen: Hoe spreekt het Oude Testament over HOOP en wat kunnen wij van het Joodse geloof leren? Wat is de christelijke toekomstverwachting? En tenslotte: hoe lezen wij het boek Openbaring?

De Bruijne is een veelgevraagd spreker. Zo heeft hij diverse keren gesproken tijdens de Pinksterconferentie van Opwekking. Daarnaast is hij kunstenaar en heeft hij verschillende boeken geschreven.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze serie bij te wonen. De studies worden gehouden in het gebouw van Jozua, Ampérestraat 4, Alblasserdam en beginnen om 20:00 uur. Toegang gratis.