21 februari: Bijbelstudie door Esther Noordermeer

Esther Noordermeer zal op woensdag 21 februari een studie verzorgen met als thema 'Herziene Bijbelse topografie'.

Waar lag het paradijs en wat was de route van de uittocht uit Egypte?
De meesten van ons hebben geleerd dat het tweestromengebied in het huidige Irak, het gebied tussen de Eufraat en de Tigris, waarschijnlijk de locatie van de Hof van Eden was. Is deze conclusie wel juist? Past dit in het plan van God dat Hij heeft met de aarde? Heel de aarde had een paradijs moeten worden. Dat was Gods plan met de schepping en dat is nog steeds Zijn plan. De Hof van Eden, het vergane paradijs, zal hersteld worden. Het toekomstige paradijs zal op dezelfde plaats komen.

Ook ten aanzien van de uitocht uit Egypte hebben we een verkeerd beeld. Als we Egypte verlaten, verlaten we het Afrikaans continent. Stopt Egypte daar dan? En waarom gingen de Israëlieten door het water, terwijl de hoofdweg er naast lag?
Op die laatste vraag hebben we wel een antwoord. Dat moest van God, want er zat een belangrijke betekenis in ‘door het water gaan’. Klopt, maar waarom nam farao dan niet gewoon de hoofdweg? Dan kon hij ze aan de overkant gewoon Esther Noordermeer.jpgopwachten en verslaan. We kijken verkeerd. De situatie was anders.


Iedereen is welkom op deze avond; neem ook en vooral uw kennissen mee die twijfelen aan de waarheid van de Bijbel. Esther zal op haar eigen manier het Woord van God op beeldende wijze concretiseren.