23 januari: Interkerkelijke vrouwenochtend

Op woensdag 23 januari a.s. vindt voor de zestiende keer de jaarlijkse Interkerkelijke vrouwenochtend plaats. Deze ochtend wordt al jaren georganiseerd door vrouwen uit meerdere kerken in Alblasserdam.
Ieder jaar neemt een kerk het voortouw en samen met de andere kerken wordt een aansprekend programma bedacht. Dit jaar is dat de Ontmoetingskerk. We gaan met elkaar nadenken, zingen en praten over het thema ‘Hoopvol leven’. Gastspreekster is ds. Mirjam Kollenstaart. Ook komen Elise Mannah en toetsenist Henk Doest. Zij gaan optreden en verzorgen de samenzang.

Tijdens de pauze kunt u onder het genot van een kopje koffie/thee en wat lekkers winkelen bij de diverse stands of met elkaar in gesprek gaan. De collecte deze morgen gaat naar een project in Gambia, waar 2 vrouwen uit de Ontmoetingskerk nauw bij betrokken zijn én naar de onkosten van de ochtend.

Alle vrouwen zijn vanaf 8:45 uur welkom in de Ontmoetingskerk, Blokweerweg 75, Alblasserdam.
Het programma begint om 9:15 uur en duurt tot ongeveer 11:30 uur.
Er is kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar