4 Bijbelstudie-avonden door Hans Huijzer

“GODS VERLOSSINGSPLAN DOOR DE EEUWEN HEEN”

WAAROM deze studie zo waardevol is:

Omdat veel christenen (misschien jij ook wel):

  • Denken dat Gods verlossingsplan pas begint bij de geboorte van Jezus.
  • Menen dat het kind van  God zijn voornamelijk betekent gered te zijn en dus straks in de hemel komen. Punt uit!
  • Weinig of verwarde kennis  over het profetisch woord hebben.
  • Weinig of verwarde kennis  over Gods plan met Israël hebben.
  • Weinig of verwarde kennis over de komende eindtijd – gebeurtenissen hebben.
  • Vanwege de veelheid van opvattingen zelf niet meer over de eindtijd willen nadenken
  • Dit onderwijs gewoon altijd gemist hebben.

Deze studie wordt een ontdekkingstocht naar de gehele lijn van Gods verlossingsplan door alle tijden heen. Dus vanaf Genesis t/m Openbaring. Verleden, heden en toekomst. Deze studie beoogt géén leerstellingen (w.o. allerlei bedelingen-leren) aan te dragen, maar  juist nieuw licht te geven op Gods verlossingsplan om te komen tot de uiteindelijke nieuwe hemel en nieuwe aarde. Antwoord vinden op de vragen hoe God in Zijn heilsplan handelt met Israël, met de Gemeente en met de rest van de volken op aarde. Daarom ook bijzondere aandacht voor Gods profetisch Woord.

De studies worden ondersteund door een PowerPoint presentatie en er is mogelijkheid tot vragen stellen.

In het verleden zijn deze studies met enthousiasme bezocht door mensen uit zowel Evangelische als PKN & Reformatorische kringen, dus wees van harte welkom op de woensdagavonden: 17 en 31 oktober, 14 en 28 november.       

De avonden zijn in het Jozua-gebouw. Elke avond start om 20.00u (inloop met koffie vanaf 19.45u) en eindigt omstreeks 21.30u.