6 februari en 6 maart: Bijbelstudieavonden met Esther Noordermeer

Op 6 februari en 6 maart zal Esther Noordermeer Bijbelstudies geven over 'Duidelijkheid over Gods Wet', deel I en II.

Esther zal beginnen met onderscheid aan te brengen in de wetten brei. Er is een Tora, een wet van Christus, wetten van koningen en de meest invloedrijke wetten van allemaal: MENSENWETTEN. Je komt ze allemaal tegen in het Woord. Het lastige is dat daarbij gebruik wordt gemaakt van eenzelfde woord. Zelfs als het om een wetmatigheid gaat, wordt hetzelfde woord gebruikt. Je moet dus uit de context opmaken om wat voor soort wet of wetmatigheid het gaat.

Er bestaan grote misvattingen onder christenen bij het interpreteren van diverse teksten over de wet. Wij menen dat Paulus ons waarschuwt voor Gods wet, terwijl hij waarschuwt voor mensenwetten. Wij menen dat Paulus christenen vrijspreekt van de Tora, terwijl hij spreekt over een heel andere wet, namelijk de wet van de zonde. Wij menen dat …. enz. Op dit vlak is werkelijk veel misinterpretatie. Al deze misvattingen hebben ervoor gezorgd dat er maar weinig discussie is geweest over de betekenis van de Tora voor christenen: wat nu wel en wat nu niet? Het was in zijn geheel niet relevant.

Dat is intussen veranderd. Steeds meer christenen zijn zich ervan bewust dat Paulus’ teksten over de afschaffing van de Tora anders zijn uit te leggen. De hernieuwde belangstelling voor de Tora gaat door alle kerkmuren heen. Zowel in de gevestigde kerken als in de vrije en evangelische kringen ‘broeit’ het. En vreemd genoeg … ook in Israël is er vernieuwde belangstelling voor die oude Wet waar zij al zolang bekend mee zijn. Intussen zijn er in Nederland in een paar jaar tijd veel messiaanse initiatieven gestart.

Welke betekenis heeft de Tora voor christenen? Ook daar zal Esther op ingaan. Kerken denken daarover verschillend, maar ook binnen één kerk verschillen de inzichten. Zij zal het pallet aan meningen geven en haar eigen koers daarin aangeven.

Sommige wetten uit de Tora zijn relatief eenvoudig te implementeren in het dagelijkse leven. De vleeswetten zijn daar een goed voorbeeld van. Het is relatief eenvoudig om alleen rein vlees te eten en onrein vlees te laten liggen. Andere wetten zijn welhaast onmogelijk om toe te passen. Het zal duidelijk zijn dat het strafrecht van de Tora in Nederland niet wordt toegepast. Wij hebben een eigen strafrecht, het Nederlands strafrecht. Daarmee is het strafrecht van de Tora geen onzin geworden. Het feit dat wij het niet kunnen toepassen, doet niets af van de waarde van de Tora en het onderricht wat ervanuit gaat.

Esthers speerpunt is het uitleggen van de Bijbel in zijn oorspronkelijke context met het doel dat gelovigen de Bijbel beter gaan begrijpen. Als mensen het Woord beter gaan begrijpen, zullen zij dit ook meer gaan liefhebben. En vandaaruit is het mogelijk dat mensen veranderen. Dan zou het kunnen dat gelovigen een aantal gewoonten cancelt en juist andere gewoonten invoeren. Dat is en blijft het persoonlijke werk van de heilige Geest.

De avonden starten om 20.00u.