Week van Gebed 2018: ‘Recht door zee’

Van 21-28 januari 2018 organiseren Missie Nederland en de Raad van Kerken de Gebedsweek voor de eenheid. Al vele jaren organiseren beide organisaties (in samenwerking met internationale partners) een gebedsweek aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Een mooie traditie. Ook mooi is dat Missie Nederland en de Raad van Kerken in het organiseren van deze gebedsweek gezamenlijk optrekken, niet alleen landelijk, ook lokaal, dus ook in Alblasserdam.

Dit jaar is het materiaal voor de Week van Gebed voorbereid door christenen uit het Caribisch gebied. De kerken daar hebben het thema van de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij centraal gesteld. De tekst komt uit Exodus 15:1-21. In Nederland kwam men tot het thema 'Recht door zee', verwijzend naar de uittocht van Gods volk uit Egypte dwars door de zee en ook verwijzend naar rechtvaardigheid en gerechtigheid, grondwoorden in de Bijbel.

In Alblasserdam zijn zes gebedsbijeenkomsten. De bijeenkomsten worden georganiseerd door verschillende geloofsgemeenschappen hier ter plaatse en staan ook onder verantwoordelijkheid van de betreffende geloofsgemeenschap.

Ieder die mee wil bidden is van harte welkom in de verschillende kerken de week door!

De gebedssamenkomsten in Alblasserdam vinden plaats van maandag 22 t/m zaterdag 27 januari (zie overzicht). Alle samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren maximaal een uur.

De kerken die deelnemen in Alblasserdam: Christelijke Gereformeerde Kerk, Evangelische gemeente Jozua, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Levensbron, Hervormde wijkgemeente Grote Kerk, Hervormde wijkgemeente Ichthuskerk, Hervormde wijkgemeente Ontmoetingskerk, Gereformeerde Havenkerk en de Hervormde gemeente Elthetokerk.

Meer informatie: www.weekvangebed.nl of www.raadvankerken.nl.

Week Van Gebed 2018 Brochure

Overzicht van de Gebedsbijeenkomsten in Alblasserdam:

poster week van gebed 2018.jpg

Aansluitend op de bijeenkomst van vrijdag 26 januari wordt in de Damsteen (bij de Grote Kerk) voor het zevende achtereenvolgende jaar de Alblasserdamse Bijbelquiz gehouden. De quiz is ontwikkeld door het Nederlands Bijbelgenootschap. Aan de quiz zal worden deelgenomen door teams van verschillende Alblasserdamse kerken / geloofsgemeenschappen. Een mooie gelegenheid om elkaar op een plezierige wijze te ontmoeten rond de open bijbel. U bent van harte uitgenodigd!