Brochures

Hier kunt u verschillende brochures downloaden die betrekking hebben op Bijbelse principes en de visie die de gemeente Jozua hierop heeft. Ook kunt u hier de brochure vinden waarin staat wat de gemeente te bieden heeft voor kinderen.

Geven

Het lijkt een controversieel onderwerp, maar er is geld nodig voor het werk van de Heer. Dit ter ondersteuning van het werk, maar in het bijzonder ook voor de uitbreiding van het werk. Er is dus geld nodig om alle kosten van het gemeente-zijn te kunnen betalen. Daarom hebben wij als Jozua Evangelische gemeente Alblasserwaard deze brochure gemaakt. In deze brochure proberen we een Bijbels antwoord te vinden over geven.

Brochure: Geven

Echtscheiding en hertrouwen

Statistieken laten zien dat in Nederland 1 op de 3 huwelijken eindigt in een echtscheiding. Dat zijn kille cijfers, waar echter een wereld van pijn en verdriet achter zit. Voor de partners zelf, maar zeker ook voor de mogelijk betrokken kinderen. Helaas komt ook binnen de kerk echtscheiding steeds vaker voor.

Bij een echtscheiding en eventueel later hertrouwen met een andere partner komen er tal van pastorale en ethische vragen naar boven. Vragen waar geen eenvoudige antwoorden op te geven zijn. Juist omdat het vaak om heel persoonlijke zaken gaat, is het belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Deze brochure laat zien wat de Bijbel ons leert over het huwelijk, wat de Bijbel zegt over echtscheiding en wat de visie van de gemeente Jozua is op hertrouwen en mogelijke huwelijksinzegening.

Brochure: Echtscheiding en hertrouwen

Brochure Kinderwerk

Kinderen zijn een volwaardig deel van onze gemeente, maar het is ook een specifieke groep en er gebeurt veel in de ontwikkeling van kinderen. Daarom vinden we het belangrijk dat we hen op hun eigen niveau bekend en vertrouwd maken met God en Zijn Zoon Jezus Christus. Er wordt veel georganiseerd voor kinderen, u kunt hier meer over vinden in deze brochure.

Brochure: Brochure kinderwerk

Naar boven