Waar staan we voor?

Op deze pagina kunt u lezen wat de visie van de gemeente is en onze visie op de doop en het Avondmaal.

Visie

Naar aanleiding van de reorganisatie van de structuur van de gemeente is er in 2009 een (nieuwe) visie voor de gemeente opgesteld. Hierin wordt door de leiding van de gemeente voor verschillende aspecten van het gemeentewerk verwoord wat de toekomstdroom voor de gemeente is. De hele visie van de gemeente Jozua is heel kort samen te vatten in drie punten:

  • Gered door Jezus
  • Geleid door de Geest
  • Gezonden in de wereld

"Het is ons verlangen dat de gemeente zal groeien in geloof, in relatie en in aantal. Daarbij is Jezus Christus ons fundament. Weten we ons gered door het offer dat Hij bracht. Weten we ons geleid door de Heilige Geest. En worden we gezonden in de wereld om het Evangelie bekend te maken. Activiteiten die binnen de gemeente plaatsvinden dienen te vallen binnen het raamwerk van deze visie."

Het complete visiedocument kunt u opvragen bij het secretariaat of hier downloaden. Ook kunt u bij Onderwijs het jaarthema van 2009-2010  downloaden, waarin de visie ook wordt samengevat.                     

Doop

Wij geloven dat de doop een nadrukkelijke opdracht is van God en dat de Bijbel alleen ruimte biedt voor de waterdoop door onderdompeling aan hen die bekeerd zijn. Dit geldt dus niet voor kleine kinderen.  Bij aanvraaWitte_duif.jpgg van lidmaatschap wordt de betrokken persoon gevraagd om serieus te onderzoeken of hij/zij door onderdompeling gedoopt wil worden, indien dit nog niet heeft plaatsgevonden. Dit is echter geen verplichting, omdat de betrokkene zelf verantwoording af legt aan God.

Een aantal malen per jaar is er een doopdienst. Wie het verlangen heeft om gedoopt te worden, kan hiervoor contact opnemen met een oudste of kringleider.

                                                                                                         Naar boven

Avondmaal

We vieren tijdens de dienst maandelijks het Avondmaal. Dit doen wij onder meer op basis van de onderstaande teksten uit de Bijbel:

"Laten wij daarom naar God gaan met een oprecht hart en het vaste vertrouwen dat Hij ons zal ontvangen. Want ons hart is met het bloed van Christus besprenkeld, waardoor wij een zuiver geweten hebben gekregen; en ons lichaam is met schoon water gewassen". (Het Boek; Hebreeën 10:22)
 "Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt,  want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. (NBV; I Korinthiërs 11:28-29)

Het Avondmaal staat open voor zowel gemeenteleden en gasten:

  • Als u Jezus Christus heeft aangenomen en belijdt als persoonlijke Redder en Verlosser.
  • Als u Jezus Christus belijdt als de levende Zoon van God.
  • Als u leeft en handelt in overeenstemming met deze belijdenis.

Voor jongeren en kinderen geldt het volgende:

  • Ook jij bent van harte welkom als je Jezus erkent als de Zoon van God en de Heer vbijbel1.jpgan jouw leven en je openlijk voor Hem uitkomt.
  • Je ouders of verzorgers dragen hierin de eindverantwoordelijkheid.
  • Als gemeente vinden we het belangrijk dat je ouders/verzorgers je hierin onderwijzen. 
  • Overleg met hen of je deel mag nemen aan het Avondmaal.  Heb je niet de mogelijkheid om hier met je ouders over te spreken, spreek dan met een oudste of een kinder-, tiener-, of jeugdleider. 

                                                                                                                                     Naar boven