Waar staan we voor?

Op deze pagina kunt u lezen wat de visie van de gemeente is en onze visie op de doop en het Avondmaal.

Missie

De missie van Jozua is heel kort samen te vatten in drie punten:

  • Gered door Jezus
  • Geleid door de Geest
  • Gezonden in de wereld

Jezus Christus is ons fundament. Weten we ons gered door het offer dat Hij bracht. Weten we ons geleid door de Heilige Geest. En worden we gezonden in de wereld om het Evangelie bekend te maken.

Visie

In 2019 heeft de gemeente Jozua een (nieuwe) visie voor de gemeente opgesteld. Het oudstenteam heeft op meerdere momenten samen stilgestaan bij de toekomst van Jozua. Hierbij is alles onder het voorbehoud gesteld van Jak.4: 15 ‘Zo de Heere wil en wij leven’ om vervolgens te proberen Gods stem hierin te verstaan. Deze visie is gesteld naar het jaar 2025. Hier vindt u het visiedocument.

Doop

Wij geloven dat de doop een nadrukkelijke opdracht is van God en dat de Bijbel alleen ruimte biedt voor de waterdoop door onderdompeling aan hen die bekeerd zijn. Dit geldt dus niet voor kleine kinderen.  Bij aanvraaWitte_duif.jpgg van lidmaatschap wordt de betrokken persoon gevraagd om serieus te onderzoeken of hij/zij door onderdompeling gedoopt wil worden, indien dit nog niet heeft plaatsgevonden. Dit is echter geen verplichting, omdat de betrokkene zelf verantwoording af legt aan God.

Een aantal malen per jaar is er een doopdienst. Wie het verlangen heeft om gedoopt te worden, kan hiervoor contact opnemen met een oudste of kringleider.

                                                                                                         Naar boven

Avondmaal

We vieren tijdens de dienst maandelijks het Avondmaal. Dit doen wij onder meer op basis van de onderstaande teksten uit de Bijbel:

"Laten wij daarom naar God gaan met een oprecht hart en het vaste vertrouwen dat Hij ons zal ontvangen. Want ons hart is met het bloed van Christus besprenkeld, waardoor wij een zuiver geweten hebben gekregen; en ons lichaam is met schoon water gewassen". (Het Boek; Hebreeën 10:22)
 "Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt,  want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. (NBV; I Korinthiërs 11:28-29)

Het Avondmaal staat open voor zowel gemeenteleden en gasten:

  • Als u Jezus Christus heeft aangenomen en belijdt als persoonlijke Redder en Verlosser.
  • Als u Jezus Christus belijdt als de levende Zoon van God.
  • Als u leeft en handelt in overeenstemming met deze belijdenis.

Voor jongeren en kinderen geldt het volgende:

  • Ook jij bent van harte welkom als je Jezus erkent als de Zoon van God en de Heer vbijbel1.jpgan jouw leven en je openlijk voor Hem uitkomt.
  • Je ouders of verzorgers dragen hierin de eindverantwoordelijkheid.
  • Als gemeente vinden we het belangrijk dat je ouders/verzorgers je hierin onderwijzen. 
  • Overleg met hen of je deel mag nemen aan het Avondmaal.  Heb je niet de mogelijkheid om hier met je ouders over te spreken, spreek dan met een oudste of een kinder-, tiener-, of jeugdleider. 

                                                                                                                                     Naar boven