Wat geloven wij?knielen_bij_kruis_2_2.jpg

Wij geloven dat de Bijbel de waarheid bevat en is geschreven door mensen die daartoe door God zelf zijn geïnspireerd. Ook geloven wij, dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij kort na Zijn kruisiging is opgestaan uit de dood en vanaf dat moment voor eeuwig leeft.

De Bijbel leert, dat ieder mens in de ogen van God zondig is, maar dat Jezus door zijn dood aan het kruis de straf die ieder mens verdient in onze plaats heeft ondergaan. Iedereen die in Jezus gelooft en Hem aanneemt, krijgt vergeving van zonden en een eeuwig leven.

'Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden.'
(Het Boek, Johannes 3 vers 16-17)

Geloofsbelijdenis

In onze geloofsbelijdenis staat beschreven waar Evangelische gemeente Jozua Alblasserwaard voor staat. De belangrijkste punten uit deze geloofsbelijdenis staan hierboven al voor u samengevat. U kunt de hele geloofsbelijdenis hier downloaden.