Wie zijn wij?

Jozua is een Evangelische gemeente van christenen uit de Alblasserwaard en omgeving, die mensen wil aansporen tot een levende relatie van liefde met God en met elkaar.
Jozua Alblasserwaard is een zustergemeente van Jozua Dordrecht en aangesloten bij MissieNederland. Onze gemeente is in 1993 van start gegaan met 23 mensen en telt nu rond de 1000 leden.
Jozua onderhoudt contact met de omliggende kerken, zowel met voorgangers/predikanten als ook met leden en werkgroepen onderling. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het (mede)organiseren van de Nacht van Gebed, de Alpha cursus, de Bijbelquiz, enzovoort. Jozua Alblasserwaard staat voor bruggen bouwen tussen de gemeenten en wil als zodanig niet alleen op zichzelf functioneren. Het Bijbels fundament van de gemeente Jozua staat in Psalm 127:1a:

"Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan."

Naam en logo

De gemeente Jozua is genoemd naar de Bijbelse figuur Jozua. Hij is het schaduwbeeld van Jezus Christus en de naam betekent "Hij die Verlost".
Het logo bestaat uit drie elementen: een kruis, een duif en een open deur. De gemeente Jozua heeft als doel om een 'open huis' te zijn voor iedereen die Jezus Christus zoekt. In het logo zien we daarom ook het kruis, dat een wezenlijk onderdeel vormt van het 'open huis'. We komen dit huis binnen door het werk van de Heilige Geest (de duif) en Jezus Christus, die van zichzelf zegt:

"Ik ben de deur" (Johannes 10:9).


Voor het 25-jarig jubileum van de gemeente Jozua (4 april 2018) is er een kunstwerk gemaakt door Otto de Bruijne. Het hangt in de grote zaal. In deze flyer kunt u een toelichting op vinden op dit kunstwerk.

Daarnaasvoorkant glossy.jpgt kwam er speciaal voor deze gelegenheid een glossy uit. Wilt u hem (nog) eens doornemen, klik dan op de foto hiernaast.

 

 

Ook hebben we tijdens de viering van het jubileum een filmpje gemaakt: